Lokmat
वसई-विरार पालिकेचा क्षमता निर्माण कार्यशाळेसाठी सामंजस्य करार

वसई-विरार पालिकेतील विविध विषयांवर क्षमता निर्माण कार्यशाळा राबविण्याबाबत सोमवारी पालिका मुख्यालय विरार येथील स्थायी समिती सभागृहात वसई- विरार महापालिका व प्रजा फाऊंडेशन तसेच विंग्स फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.