Praja Sattak Janta
मुंबई महानगरपालिकेचा प्रति दिन कचरा वाहतूकीचा खर्च २.४२ कोटी
मुंबई महानगरपालिकेच्या पर्यावरण स्थितिदर्शक अहवालामध्ये (२०२१-२२) प्रति दिन ६३०० मेट्रिक टनाच्या ७३% ओला कचरा जमा करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे.