लोकसत्ता
'कचरामुक्त शहर' ध्येयाला तिलांजली

मुंबईमधील घनकचरा व्यवस्थापना संदर्भातील समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.