सकाळ
कचरा विल्हेवाटीचा बोजवारा वायुप्रदुषणाच्या तक्रारींतही २३७ टक्के वाढ

शहरातील बदलत्या वातावरणामुळे तसेच अस्वच्छता, कचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेमुळे वायुप्रदूषण, उष्णतेच्या लाटा आणि प्रदूषित झालेल्या पाण्याचे स्रोत अशा गंभीर समस्या भेडसावत आहेत.