प्रातः काल
मुंबईकरांच्या समस्यांबाबत नगरसेवक उदासीन

निवडणूक तोंडावर आल्यानंतर सगळेच राजकीय पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वचननामा जाहीर करतात;