Ahmedabad Express
દેશ અપનાયે અને પ્રજા ફાઉન્ડેશનએ પ્રજાસત્તાક દિવસ ૨૦૨૧ ના પ્રસંગે વિદ્યાર્થીઓ માટે 'પ્રજાતંત્ર' કન્ટેસ્ટ પ્રસ્તુત કરી

દેશના ૭૨ મા પ્રજાસત્તાક દિવસ પર દેશ અપનાયે સહયોગ ફાઉન્ડેશનને 'પ્રજાતંત્ર: એન ઈન્ટર-સ્કુલ ગ્રુપ ફાઉન્ડેશન કન્ટેસ્ટ' પ્રસ્તુત કરવાની બુશી છે