Maharashtra Times
मौनाची भाषांतरे...
वर्षभरात मुंबई महापालिकेत १३ नगरसेवकांनी सभागृहात एकही प्रश्न मांडला नाही. या वर्षात विचारलेल्या २२७० प्रश्नांपैकी ११ टक्क्यांपेक्षाही अधिक प्रश्न होते ते रस्ते व