सकाळ
कॉँग्रेस अव्वल, शिसेनेची पीचे हाट 'प्रजा' द्वारे नगरसेवकांचा लेखाजोखा

नगरसेवक आणि राजकीय पक्षांच्या वार्षिक प्रगती पुस्तकात कॉँग्रेस अव्वल ठरली आहे