Lokmat
करोनात नगरसेवकांचा आधार ; निर्णयात स्थान नगण्य

महापालिकेतील नगरसेवकांच्या कामगिरीचा आलेख २०१९ मध्ये उतरता राहिलेला आहे .