Esakal
मुंबई पालिकेत 30 टक्के वैद्यकीय पदे रिक्त आपत्तिकाळातील आयरोग्य सेवेवर परिणाम

कोरोना विरोधात निकराची झुंज दोणाऱ्य पालिकेच्या आयरोग्य विभागात 30% पदे रिक्त आहेत