Punyanagari
आरोग्य विभागात पदे रिक्त असल्याने अन्य कर्मचाऱ्यांवर ताण

मुंबई महापालिकेच्या विविध विभागांतील अनेक जागा रिक्त आहेत.