Lokmat
शासनाच्या मानसिकतेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरसेवक निष्क्रिय

कोरोना काळात शासनाच्या मानसिकतेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरसेवक निष्क्रिय राहिले